Початок виконання індивідуальної дослідницької роботи

14 жовтня 2019
Денна форма навчання
Магістратура, 2 курс (освітньо-наукова програма підготовки)