Закінчення захисту переддипломної практики

31 жовтня 2019 року
Денна форма навчання
Магістратура. 2 курс