Початок захисту переддипломної практики

28 жовтня 2019 року
Денна форма навчання
Магістратура, 2 курс