Вступ до докторантури

 База вступу: ступінь доктора філософії (або ступінь кандидата наук).

Інформація для іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають за межами Україні.