Ви є тут

Студентський парламент

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування університету.

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів університету. Усі студенти університету мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування в університеті здійснюється на рівні навчальних груп, курсів, інститутів, факультетів, гуртожитків, студентського містечка.

В системі студентського самоврядування університету діють наступні виборні органи студентськогосамоврядування, які здійснюють свою діяльність між конференціями студентів відповідних рівнів (університету, факультетів, інститутів) та керуються Положенням, а у разі необхідності – відповідними окремими положеннями:

– студентський парламент університету;

– студентська рада факультету, інституту;

– студентська рада гуртожитку.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування університету керуються законодавством України, Статутом університету та Положенням  про студентське самоврядування.

Положення про студентське самоврядування

Персональний склад студентського парламенту університету

1.

Погоня Дмитро Михайлович

ст.гр. МТ-121  голова

2.

Маліновська Вікторія Владиславівна

ст.гр. МЛ-121

3.

Близнюк Єлизавета Андріївна

ст.гр. ХФ-131

4.

Бодюл Марія Геннадіївна

ст.гр. ХФ-111

5.

Биков Ігор Володимирович

ст.гр. АС-121

6.

Поворознюк Олексій Олександрович

ст.гр. АЕ-124

7.

Ткаченко Михайло Віталійович

ст.гр. РТ-111

8.

Мірошниченко Юлія Юріївна

ст.гр. РІ-111

9.

Маховська Яна Геннадіївна

ст.гр. ВБ-111

10.

Пустовіт Єлизавета Валеріївна

ст.гр. ВБ-141

11.

Антонюк Дарина Валеріївна

ст.гр. ОВ-122

12.

Бакало Ксенія Сергіївна

ст.гр. ОІ-132

13.

Слободенюк Анастасія Валеріївна

ст.гр. КІ-113

14.

Тарасова Ганна Олександрівна

ст.гр. КД-141п

15.

Курінько Дмитро Дмитрович

ст.гр. ЕС-131

16.

Наумкіна Вероніка Сергіївна

ст.гр. ЕС-123

17.

Карастаматі Тетяна Олегівна

ст.гр. С-131

18.

Асауляк Наталя Юріївна

ст.гр. ІД-121

19.

Івановський Андрій Олександрович

ст.гр. ТЯ-1204

20.

Субботіна Дар’я Олександрівна

ст.гр. ТО-1311

Інформація про діяльність органів студентського самоврядування

Контакти

Кабінет № 302 адміністративного корпусу, проспект Т. Шевченка, 1, Одеса, Україна

тел.: (048) 705-83-99

e-mail:  parliament@opu.ua

 

Вибори органів студентського самоврядування

Процедура виборів органів студентського самоврядування регламентується відповідним Положенням.

Для організації та проведення виборів органів студентського самоврядування в університеті утворюється центральна виборча комісія (ЦВК). Склад ЦВК.

Наукове товаривство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Одеського національного політехнічного університету (далі Наукове товариство) створена з метою об'єднання студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених і вираження їх інтересів у професійній сфері діяльності.

Основними завданнями, на вирішення яких спрямована діяльність Наукового товариства, є популяризація наукової діяльності серед молоді, допомога у підвищенні рівня наукових досліджень та сприяння їх якнайшвидшому професійному зростанню.

Для досягнення зазначених цілей Наукове товариство університету здійснює такі види діяльності:

· сприяє організації наукових конференцій, семінарів, виїзних шкіл та інших заходів, в яких могли б брати участь студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету;
· сприяє розвитку контактів між молодими вченими для організації міждисциплінарних комплексних наукових досліджень, спрямованих на вирішення актуальних завдань сучасної науки;
· проводить роботу з інформування студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету про наукові дослідження і заходи, що проводяться українськими та зарубіжними організаціями;
· підтримує і стимулює інноваційну діяльність студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету;
· здійснює дії, спрямовані на поліпшення умов праці та організацію дозвілля студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету ;
· забезпечує молодих вчених актуальною інформацією про проведені конференції, конкурсах.
· сприяє проведенню лекцій і занять для студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених з метою підвищення їх професійного рівня.

Робота Наукового товриства ведеться в рамках чинного Положення про Наукове товаривство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

 

Положення про Наукове товаривство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Склад науковго товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених