Ви є тут

Науково-технічна рада

Науково-технічна рада Одеського національного політехнічного університету створюється згідно зі Статутом університету та Положенням про наукову і науково-технічну діяльність в Одеському національному політехнічному університеті.

У своїй діяльності Науково-технічна рада керується законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, Положенням про наукову і науково-технічну діяльність в Одеському національному політехнічному університеті та Положенням про Науково-технічну раду Одеського національного політехнічного університету.

Положення про Науково-технічну раду

Персональний склад Науково-технічної ради

Рішення Науково-технічної ради