Ви є тут

Нормативно-правові акти університету

від 31 березня 2020 року № 274-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 12 березня 2020 року № 246-к «Про встановлення карантину в університеті».
для студентів та працівників щодо захисту себе та інших від зараження грипом чи COVID-19.
Затверджено: від 16 березня 2020 року.
від 12 березня 2020 року № 246-к.
Про встановлення карантину в університеті.
про кафедральні комісії з академічної доброчесності в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 6 березня 2020 року № 17.
про інститутську (факультетську) комісію з етики та управління конфліктами.
Затверджено: Наказ від 6 березня 2020 року № 16.
про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.
Затверджено: від 3 лютого 2020 року.
від 17 січня 2020 року № 37-в.
Про створення кафедральних комісій з академічної доброчесності та інститутських (факультетських) комісій з етики та управлінні конфліктами
від 23 грудня 2019 року № 75.
Про створення університетської комісії з етики та управління конфліктами.
від 23 грудня 2019 року № 77.
Про створення групи сприяння академічній доброчесності університету.
про постійно діючу університетську комісію з етики та управлінням конфліктами.
Затверджено: Наказ від 23 грудня 2019 року № 74.
про групу сприяння академічній доброчесності в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 23 грудня 2019 року № 76.
з діловодства за зверненнями громадян та порядку їх розгляду в Одеському національному політехнічному університеті
Затверджено: Наказ від 2 грудня 2019 року № 62.
Зразки документів
про порядок проведення внутрішнього службового розслідування у Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 2 грудня 2019 року № 63.
про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності Одеського національного політехнічного університету.
Затверджено: Наказ від 31 жовтня 2019 року № 54.
про порядок реєстрації навчально-методичного забезпечення дисципліни для розміщення на web-сервері НТБ ОНПУ.
Затверджено: Наказ від 31 жовтня 2019 року № 53.
про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 31 жовтня 2019 року № 51.
подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькуванню) в ОНПУ зі зразком заяви про випадки булінгу (цькування) та форм Журналу реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування) та Журналу реєстрації рішень комісії.
Затверджено: Наказ від 30 жовтня 2019 року № 49.
від 30 жовтня 2019 року № 508-в.
Про створення групи соціально-психологічної підтримки здобувачів освітнього процесу.
від 30 жовтня 2019 року № 509-в.
Про створення групи психологічно-педагогічного супроводу інклюзивного навчання.
щодо підготовки до акредитації освітніх програм Одеського національного політехнічного університету.
Затверджено: Наказ від 29 жовтня 2019 року № 44.
організації моніторингу оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу освітньої діяльності.
Затверджено: Наказ від 11 жовтня 2019 року № 40.
Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти та працівників.
Затверджено: Наказ від 11 жовтня 2019 року № 39.
про заохочення працівників ОНПУ за високі досягнення в науковій діяльності, які підтверджені публікацією результатів у періодичних наукових виданнях, що включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS.
Затверджено: Наказ від 10 жовтня 2019 року № 38.
Форма службової записки
від 9 жовтня 2019 року № 296-а.
Про затвердження графіку перевірок стану охорони праці, БЖД в ОНПУ у 2019/2020 н.р.
про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція).
Затверджено: Наказ від 3 жовтня 2019 року № 37.
про організацію освітнього процесу в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 3 жовтня 2019 року № 34.
від 30 вересня 2019 року № 457-в.
Про організацію навчального процесу для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 2019–2020 н.р.
від 24 вересня 2019 року № 277-a.
Про планове списання матеріальних цінностей.
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Одеському національному політехнічному університеті в новій редакції.
Затверджено: Наказ від 24 вересня 2019 року № 31.
із розрахунку навантаження здобувачів вищої освіти.
Затверджено: Протокол вченої ради від 24 вересня 2019 року № 2.
про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами у Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 24 вересня 2019 року № 32.
від 9 вересня 2019 року № 444-в.
Про склад науково-технічної ради Одеського національного політехнічного університету.
від 29 серпня 2019 року № 419-в.
Про затвердження груп забезпечення спеціальностей на 2019–2020 навчальний рік.
від 22 серпня 2019 року № 252-а.
Про проведення перевірки стану готовності університету до нового навчального року 2019/2020.
Форми документів
про порядок відшкодування студентами ОНПУ коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців (нова редакція).
Затверджено: Наказ від 20 серпня 2019 року № 26.
Форми документів
від 16 серпня 2019 року № 250-а.
Про встановлення строку відшкодування коштів у 2019 році.
від 26 червня 2019 року № 24.
Про введення в дію рішення Вченої ради ОНПУ від 25 червня 2019 року про встановлення на 2019/2020 навчальний рік ліміту студентів, які отримують академічну стипендію.
про проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 31 травня 2019 року № 276-в.
Зразки та форми документів
від 30 травня 2019 року № 212-в.
Про організацію освітнього процесу у 2019/2020 н.р.
про академічну доброчесність Одеського національного політехнічного університету.
Затверджено: Наказ від 18 січня 2019 року № 1.
про організацію науково-дослідної роботи студентів в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 19 жовтня 2018 року № 61.
про Раду з науково-дослідної роботи студентів в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Протокол Вченої ради від 17 вересня 2018 року № 1.
працівників Одеського національного політехнічного університету.
Затверджено: Наказ від 30 серпня 2018 року № 49.
від 12 червня 2018 року № 222-а.
Про створення комісії з проведення оцінки корупційних ризиків ОНПУ.
про комісію з оцінки корупційних ризиків в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 4 червня 2018 року № 37.