Ви є тут

Нормативно-правові акти університету

від 19 жовтня 2020 року № 381-в.
Про внесення тимчасових змін до організації освітнього процесу у осінньому семестрі 2020-2021 навчального року
від 22 червня 2020 року № 88-а.
Про організацію і виконання робіт на висоті в університеті
від 19 червня 2020 року № 415-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 22 травня 2020 року № 325-к «Про продовження дії карантину в університеті».
від 1 червня 2020 року № 202-в.
про організацію освітнього процесу в 2020/2021 н.р. для очної (денної) форми здобуття вищої освіти.
від 22 травня 2020 року № 325-к.
Про продовження дії карантину в університеті.
від 22 травня 2020 року № 74-a.
Про призначення відповідних осіб за випробувань переносних драбин та стрем'янок
від 22 травня 2020 року № 75-a.
Про затвердженя план-графіку проведення випробувань переносних драбин та стрем'янок
призначення керівників факультетів та навчально-наукових інститутів при заміщенні вакантних посад та укладання з ними контрактів в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 20 травня 2020 року № 34.
Форми документів
від 12 травня 2020 року № 4-к.
Про проведення екзаменаційної сесії у студентів 4 курсу з тривалістю аудиторного навчання 12 тижнів в 2019-2020 н.р.
від 7 травня 2020 року № 305-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 12 березня 2020 року № 246-к «Про встановлення карантину в університеті».
від 5 травня 2020 року № 3-к.
Про проведення захисту курсових робіт та курсових проектів в умовах карантину в весняному семестрі 2019-2020 н.р.
від 4 травня 2020 року № 180-в.
Про внесення змін до наказу №212-в від 13.05.2019 р. "Про організацію навчального процессу у 2019-2020 н.р."
від 23 квітня 2020 року № 291-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 12 березня 2020 року № 246-к «Про встановлення карантину в університеті».
від 23 квітня 2020 року № 2-к.
Про проведення екзаменаційної сесії у студентів 4 курсу з тривалістю аудиторного навчання 9 тижнів в 2019-2020 н.р.
від 31 березня 2020 року № 274-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 12 березня 2020 року № 246-к «Про встановлення карантину в університеті».
від 17 березня 2020 року № 146-в.
Про формування навчальних планів докторів філософії на 2020-2021 н.р.
Форми документів
для студентів та працівників щодо захисту себе та інших від зараження грипом чи COVID-19.
Затверджено: від 16 березня 2020 року.
від 12 березня 2020 року № 246-к.
Про встановлення карантину в університеті.
про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів.
Затверджено: Наказ від 6 березня 2020 року № 24.
з розроблення освітніх програм.
Затверджено: Наказ від 6 березня 2020 року № 23.
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.
Затверджено: Наказ від 6 березня 2020 року № 20.
про кафедральні комісії з академічної доброчесності в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 6 березня 2020 року № 17.
перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та наявність академічного плагіату.
Затверджено: Наказ від 6 березня 2020 року № 19.
про інститутську (факультетську) комісію з етики та управління конфліктами.
Затверджено: Наказ від 6 березня 2020 року № 16.
про порядок визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ у неформальній та інформальній освіті.
Затверджено: Наказ від 6 березня 2020 року № 18.
щодо порядку присудження ступеня доктора філософії в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 6 березня 2020 року № 22.
від 5 березня 2020 року № 107-в.
Про формування навчальних і робочих навчальних планів бакалаврів на 2020-2021 н.р
Форми документів
від 26 лютого 2020 року № 12.
Про затвердження та введення в дію Порядку проведення оглядів та випробувань переносних драбин та стрем'янок в ОНПУ
від 26 лютого 2020 року № 9.
Про введення в дію рішення Вченої ради ОНПУ від 26.02.2020 (протокол № 5) про затвердження форм навчальних планів
Зразки та форми документів
про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.
Затверджено: Протокол Вченої ради від 26 лютого 2020 року № 5.
про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.
Затверджено: від 3 лютого 2020 року.
від 17 січня 2020 року № 37-в.
Про створення кафедральних комісій з академічної доброчесності та інститутських (факультетських) комісій з етики та управлінні конфліктами
від 23 грудня 2019 року № 75.
Про створення університетської комісії з етики та управління конфліктами.
від 23 грудня 2019 року № 77.
Про створення групи сприяння академічній доброчесності університету.
про постійно діючу університетську комісію з етики та управлінням конфліктами.
Затверджено: Наказ від 23 грудня 2019 року № 74.
про групу сприяння академічній доброчесності в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 23 грудня 2019 року № 76.
від 18 грудня 2019 року № №630-в.
Про внесення змін до наказу № 212-в від 13.05.2019 р. "Про організацію навчального процесу у 2019-2020 н.р."
з діловодства за зверненнями громадян та порядку їх розгляду в Одеському національному політехнічному університеті
Затверджено: Наказ від 2 грудня 2019 року № 62.
Зразки документів
про порядок проведення внутрішнього службового розслідування у Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 2 грудня 2019 року № 63.
про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності Одеського національного політехнічного університету.
Затверджено: Наказ від 31 жовтня 2019 року № 54.
про порядок реєстрації навчально-методичного забезпечення дисципліни для розміщення на web-сервері НТБ ОНПУ.
Затверджено: Наказ від 31 жовтня 2019 року № 53.
про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 31 жовтня 2019 року № 51.
подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькуванню) в ОНПУ зі зразком заяви про випадки булінгу (цькування) та форм Журналу реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування) та Журналу реєстрації рішень комісії.
Затверджено: Наказ від 30 жовтня 2019 року № 49.
від 30 жовтня 2019 року № 508-в.
Про створення групи соціально-психологічної підтримки здобувачів освітнього процесу.
від 30 жовтня 2019 року № 509-в.
Про створення групи психологічно-педагогічного супроводу інклюзивного навчання.
щодо підготовки до акредитації освітніх програм Одеського національного політехнічного університету.
Затверджено: Наказ від 29 жовтня 2019 року № 44.