Ви є тут

Таймлайн

Актуальні спеціальності

139 програм підготовки бакалаврів та магістрів.

Ми готуємо фахівців за 35 спеціальностями в галузях: Природничі науки; Математика та статистика; Інформаційні технології; Механічна інженерія; Електрична інженерія; Автоматизація та приладобудування; Хімічна та біоінженерія; Електроніка та телекомунікації; Виробництво та технології; Транспорт; Економіка, соціальні та поведінкові науки; Управління та адміністрування; Публічне управління та адміністрування; Міжнародні відносини; Освіта/Педагогіка; Культура і мистецтво; Гуманітарні науки; Журналістика; Охорона здоров’я; Соціальна робота.