Ви є тут

Завідувачі кафедр

Доктор техн. наук, кандидат техн. наук, проф., доц.
Завідувач кафедри
Email:
Доктор іст. наук,
Email: goncharuk@opu.ua
Доктор філол. наук, кандидат філол. наук, проф., доц.
Email: dombrovan.t.i@opu.ua
Кандидат техн. наук,
Email: evtifeev.s.l@opu.ua
Кандидат філос. наук, іст. наук, доктор філос. наук, філос. наук, доц., доц., проф., проф.
Email: v.u.zharkyh@opu.ua
екон. наук, доктор екон. наук, кандидат екон. наук, проф., проф., доц.
Email: eleonora@opu.ua
Кандидат хім. наук, доктор хім. наук, проф.
Email: v.y.kozhukhar@opu.ua
Кандидат фіз.-мат. наук, доц.
Завідувач кафедри
Email: kjz@opu.ua
Кандидат екон. наук, доц.
Email: komlichenko.o.o@opu.ua
Кандидат техн. наук,
Email: igor.kopytchuk@opu.ua
Доктор пед. наук, фіз.-мат. наук, кандидат пед. наук, фіз.-мат. наук, проф., доц., доц., проф.
Email: korneshchuk@opu.ua
Кандидат хім. наук, доктор хім. наук, доц., проф.
Email: i.a.kravchenko@opu.ua
Кандидат техн. наук, доц.
Email: a.m.limarenko@opu.ua
Кандидат техн. наук,
Email: v.g.maksimov@opu.ua
Завідувач кафедри
Email: maslov@opu.ua
Доктор екон. наук, кандидат екон. наук, доц., доц.
Email: l.a.nekrasova@opu.ua
Кандидат техн. наук, доктор техн. наук, проф., доц.
Завідувач кафедри
Email: vnikul@opu.ua
Кандидат техн. наук, доктор техн. наук, проф., доц.
Email: orgiyan.a.a@opu.ua
Кандидат філол. наук, доц.
Завідувач кафедри
Email: pgy@opu.ua
Завідувач кафедри
Email: o.i.prodius@opu.ua
Кандидат філол. наук, доц.
Email: rok@opu.ua
Доктор техн. наук, кандидат техн. наук, проф., доц.
Завідувач кафедри
Email: sitnikov@opu.ua
Кандидат філол. наук,
Email: irina.slobodzowa@opu.ua
Кандидат пед. наук, доц.
Email: i.d.smolyakova@opu.ua
Кандидат фіз.-мат. наук, доц., доц., проф.
Email: szn@opu.ua

Автоматическая генерация.