Ви є тут

Рада з якості

Рада з якості Одеського національного політехнічного університету є колегіальним дорадчим органом, який створено з метою планування та координації діяльності внутрішньої системи забезпечення якості освіти університету та контролю за її станом.

У своїй діяльності Рада з якості керується законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету та Положенням про раду з якості Одеського національного політехнічного університету.

Положення про Раду з якості

Персональний склад Ради з якості

Рішення Ради з якості