Ви є тут

Директори та декани

Доктор техн. наук, професор.
Email: a.o.boyko@opu.ua
Кандидат хім. наук, доцент.
Email: v.v.brem@opu.ua
Кандидат техн. наук, доцент.
Email: butenko@opu.ua
Доктор техн. наук, професор.
Email: hutyria@opu.ua
Доктор техн. наук, професор.
Email: daschenko.o.f@opu.ua
Доктор техн. наук, професор.
Email: dentf@opu.ua
Кандидат техн. наук, доцент.
Email: lobachev@opu.ua
Доктор техн. наук, професор.
Email: i.v.prokopovich@opu.ua
Кандидат військ. наук, доцент.
Email: aas@opu.ua
Доктор техн. наук, професор.
Email: v.f.semenuk@opu.ua