Ви є тут

Директори та декани

Доктор техн. наук, кандидат техн. наук, проф., доц.
Email: a.o.boyko@opu.ua
Кандидат хім. наук, доц.
Email: v.v.brem@opu.ua
Кандидат техн. наук, доц.
Email: butenko@opu.ua
Доктор техн. наук, кандидат фіз.-мат. наук, доц., проф.
Email: daschenko.o.f@opu.ua
Доктор техн. наук, кандидат техн. наук, проф., доц.
Email: dentf@opu.ua
Кандидат техн. наук, доктор техн. наук, доц., проф.
Email: mazurenko@opu.ua
Кандидат техн. наук, проф., доц.
Email: i.v.prokopovich@opu.ua
Кандидат військ. наук, доц.
Email: aas@opu.ua
Доктор техн. наук, кандидат техн. наук, доц., проф.
Email: v.f.semenuk@opu.ua
Кандидат техн. наук, доктор техн. наук, проф., доц.
Email: vmt@opu.ua
Кандидат екон. наук, доктор екон. наук,
Email: s.filyppova@opu.ua