Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Переглянути всі конкурси студентських робіт
25 березня 202122 квітня 2021

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 р. № 1457 на базі Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій відбудеться II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

До участі у конкурсі запрошуються студенти закладів вищої освіти України  незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці, що навчаються у закладах вищої освіти України. II тур Конкурсу проводитиметься у два етапи:

 • перший етап – 25 березня 2021 р. – заочний (рецензування наукових робіт);
 • другий етап – 21-22 квітня 2021 р. – у формі підсумкової науково-практичної відеоконференції (захист робіт претендентами на перемогу).

Конкурсна комісія закладу вищої освіти відбирає не більше трьох наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та надсилає їх до Одеського національного політехнічного університету не пізніше 15 лютого 2020 року (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем).

Студенти закладів вищої освіти, наукові роботи яких за результатами рецензування претендують на нагородження, будуть запрошені особисто для участі у підсумковій науково-практичній конференції.

Пропозиції щодо участі у роботі галузевої конкурсної комісії представників навчальних закладів, які мають належний рівень академічної та професійної компетентності, просимо надіслати до 08 лютого 2021 року.

Вимоги до наукових робіт
Згідно Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого Наказом МОНУ від 18.04.2017 р. № 605:
 1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій). Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.
 2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних закладів вищої освіти, можуть бути два наукові керівники з різних закладів вищої освіти.
 3. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.
 4. Наукові роботи оформляються відповідно до таких вимог:
 • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;
 • наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
 • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
 • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
 • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4;
 • Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях (обов’язково).
 1. Наукові роботи виконуються українською мовою.
 2. У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування закладу вищої освіти замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (Додаток 1).
 3. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.