Повідомлення про захист дисертації Нестеренко Ольги Володимирівни:
Повідомлення поновлено:19 березня 2019
19 квітня 2019 року 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 відбудеться захист дисертації Нестеренко Ольги Володимирівни на тему "Залучення інвестицій інноваційно-активним підприємством на засадах управління ризиками." за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Нестеренко Ольги Володимирівни:
Повідомлення поновлено:10 квітня 2019
Повідомлення про захист дисертації Живцової Людмили Іванівни:
Повідомлення поновлено: 8 листопада 2018
06 грудня 2018 року 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 відбудеться захист дисертації '' на тему за спеціальністю 05.13.05 − Компютерні системи та компонент на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400А):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Іщенко Олега Петровича:
Повідомлення поновлено:18 травня 2018
19 червня 2018 року 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 відбудеться захист дисертації Іщенко Олега Петровича на тему "Підвищення надійності експлуатації обладнання реакторного відділення АЕС" за спеціальністю кандидата технічних наук на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 23 ттл, корпус 10):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Кривоногової Ірини Геннадіївни:
Повідомлення поновлено:16 лютого 2016
16 березня 2016 року 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 відбудеться захист дисертації Кривоногової Ірини Геннадіївни на тему "Підвищення інноваційно-інвестиційної активності промислового підприємства" за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Волощук Лідії Олександрівни:
Повідомлення поновлено:18 січня 2016
18 лютого 2016 року 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 відбудеться захист дисертації Волощук Лідії Олександрівни на тему "Теоретико-методологічні засади безпекоорієнтованного управління інноваційним розвитком промислового підприємства" за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Сухотеріної Марії Ігорівни:
Повідомлення поновлено:18 січня 2016
18 лютого 2016 року 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 відбудеться захист дисертації Сухотеріної Марії Ігорівни на тему "Механізм соціальної відповідальності у стратегії корпоративного управління машинобудівного підприємства" за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Гончаренко Оксани Григорівни:
Повідомлення поновлено:14 січня 2016
17 лютого 2016 року 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 відбудеться захист дисертації Гончаренко Оксани Григорівни на тему "Управління ресурсним потенціалом виробничого комплексу кримінально-виконавчої системи України" за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Тубальцевої Наталії Пилипівни:
Повідомлення поновлено:14 січня 2016
17 лютого 2016 року 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 відбудеться захист дисертації Тубальцевої Наталії Пилипівни на тему "Мотивація фахівців до інноваційної діяльності на промислових підприємствах" за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Кула Марини Володимирівни:
Повідомлення поновлено:28 вересня 2015
29 жовтня 2015 року 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 відбудеться захист дисертації Кула Марини Володимирівни на тему "Організаційно-економічні засади техніко-технологічного переоснащення промислових підприємств." за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (адреса: просп. Шевченкa 1, м. Одеса, 65044):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Брижан Тетяни Михайлівни:
Повідомлення поновлено: 2 червня 2015
23 жовтня 2015 року 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.02 відбудеться захист дисертації Брижан Тетяни Михайлівни на тему "Забезпечення точності лезвийной і абразивної обробки отворів в деталях гідравлічної апаратури" за спеціальністю 05.02.08 - технологія машинобудування на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Ревенюк Тетяни Анатоліївни:
Повідомлення поновлено:30 червня 2015
31 липня 2015 року 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.06 відбудеться захист дисертації Ревенюк Тетяни Анатоліївни на тему "Формування і релаксація поляризації в діелектричних плівках на основі легованого полістиролу" за спеціальністю 01.04.01 – фізика приладів, елементів та систем на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Чернеженко Сергія Анатолійовича:
Повідомлення поновлено:30 червня 2015
31 липня 2015 року 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.06 відбудеться захист дисертації Чернеженко Сергія Анатолійовича на тему "Надповільне хвильове нейтронно-ядерне горіння на над-теплових нейтронах і режими із загостренням в уран-плутонієвому середовищі." за спеціальністю 01.04.16 - фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій. на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Голобородько Ганни Михайлівни:
Повідомлення поновлено:30 червня 2015
31 липня 2015 року 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.02 відбудеться захист дисертації Голобородько Ганни Михайлівни на тему "Удосконалення процесу розгортання точних конічних отворів інструментами однобічного різання" за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400 – А):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Жеглової Вікторії Михайлівни:
Повідомлення поновлено:30 червня 2015
31 липня 2015 року 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.02 відбудеться захист дисертації Жеглової Вікторії Михайлівни на тему "Підвищення технічного рівня сучасних аксіально- поршневих гідромашин" за спеціальністю 05.02.02 – машинознавство на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 650044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд.400 – А):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Яремчук Світлани Олександрівни:
Повідомлення поновлено:30 червня 2015
30 липня 2015 року 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 відбудеться захист дисертації Яремчук Світлани Олександрівни на тему "Моделі, методи і технологія апріорного оцінювання показниківнадійності обліково-аналітичних інформаційних систем." за спеціальністю 05.13.06 - Інформаційні технології на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Гонтарь Романа Леонідовича:
Повідомлення поновлено:30 червня 2015
30 липня 2015 року 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 відбудеться захист дисертації Гонтарь Романа Леонідовича на тему "Технологічні основи автоматизованого керування вла-стивостями ядерного палива АЕС з ВВЕР-1000." за спеціальністю 05.14.14 - Теплові та ядерні енергоустановки на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Тарахтій Ольги Сергіївни:
Повідомлення поновлено:29 червня 2015
30 липня 2015 року 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 відбудеться захист дисертації Тарахтій Ольги Сергіївни на тему "Система автоматичного управління когенераційною енергетичною установкою, що враховує зміну якості палива." за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Ткачьова Олексія Анатолійовича:
Повідомлення поновлено:25 червня 2015
29 липня 2015 року 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.02 відбудеться захист дисертації Ткачьова Олексія Анатолійовича на тему "Пасивні динамічні гасники коливань з додатковою механічною структурою" за спеціальністю 05.02.02 – машинознавство на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 157 ГУК):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Лінгур Валерія Миколайовича:
Повідомлення поновлено:29 червня 2015
29 липня 2015 року 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.02 відбудеться захист дисертації Лінгур Валерія Миколайовича на тему "Обґрунтування конструктивних параметрів пружинно-кулькових буферних пристроїв мостових кранів
"
за спеціальністю 05.05.05 - піднімально-транспортні машини на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Балана Олександра Сергійовича:
Повідомлення поновлено: 7 червня 2015
07 липня 2015 року о 10:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 відбудеться захист дисертації Балана Олександра Сергійовича на тему "Управління процесом прийняття інвестиційних рішень на підприємствах виробничої сфери" за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Лимич Юлії Василівни:
Повідомлення поновлено: 7 червня 2015
07 липня 2015 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 відбудеться захист дисертації Лимич Юлії Василівни на тему "Механізми формування та використання інноваційно-інвестиційного потенціалу економічного розвитку" за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Бойко Андрія Олександровича:
Повідомлення поновлено: 4 червня 2015
04 липня 2015 року о 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.02 відбудеться захист дисертації Бойко Андрія Олександровича на тему "Розробка методології оптимального проектування та експлуатації енергоефективних лебідок пасажирських ліфтів
"
за спеціальністю 05.05.05 – піднімально-транспортні машини на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Ромасевича Юрія Олександровича:
Повідомлення поновлено: 2 червня 2015
03 липня 2015 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.02 відбудеться захист дисертації Ромасевича Юрія Олександровича на тему "Динамічна оптимізація режимів руху механізмів вантажопідйомних машин як мехатронних систем" за спеціальністю 05.05.05 - Піднімально-транспортні машини на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Гринько Павла Анатолійовича:
Повідомлення поновлено: 3 червня 2015
03 липня 2015 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.02 відбудеться захист дисертації Гринько Павла Анатолійовича на тему "Обгрунтування конструктивних параметрів барабанів стрічкових конвеєрів, забезпечуючих підвищення довговічності стрічки" за спеціальністю 05.05.05 - Піднімально-транспортні машини на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Сафонова Михайла Сергійовича:
Повідомлення поновлено: 3 червня 2015
03 липня 2015 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 відбудеться захист дисертації Сафонова Михайла Сергійовича на тему "Методи та технології узгодження гетерогенних даних в розподілених інформаційних системах." за спеціальністю 05.13.06 - Інформаційні технології. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Бабича Сергія Володимировича:
Повідомлення поновлено: 3 червня 2015
03 липня 2015 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 відбудеться захист дисертації Бабича Сергія Володимировича на тему "Автоматизоване керування системою теплопостачання міста з оптимізацією структури об’єкта" за спеціальністю 05.13.07– Автоматизація процесів керування на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Мелих Ольги Володимирівни:
Повідомлення поновлено: 2 червня 2015
02 липня 2015 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 відбудеться захист дисертації Мелих Ольги Володимирівни на тему "Формування та оцінювання інвестиційних рішень промисловими підприємствами на засадах контролінгу." за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Златової Ірини Олександрівни:
Повідомлення поновлено: 2 червня 2015
02 липня 2015 року 11:00 о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 відбудеться захист дисертації Златової Ірини Олександрівни на тему "Маркетинговий інструментарій розвитку автомобілебудівних підприємств." за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Яковенко Євгена Олександровича:
Повідомлення поновлено:28 травня 2015
30 червня 2015 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 відбудеться захист дисертації Яковенко Євгена Олександровича на тему 'Моделі та методи експертної оцінки рівня корпоративного знання для прийняття проектних рішень.' за спеціальністю 05.13.22 – Управління проектами та програмами на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Голофєєвої Марини Олександрівни:
Повідомлення поновлено:28 травня 2015
30 червня 2015 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 відбудеться захист дисертації Голофєєвої Марини Олександрівни на тему "Удосконалення методів та засобів вимірювань дисипативних властивостей неметалевих гетерогенних матеріалів." за спеціальністю 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Олех Тетяни Мефодіївни:
Повідомлення поновлено: 6 березня 2015
16 квітня 2015 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 відбудеться захист дисертації Олех Тетяни Мефодіївни на тему "Розробка моделей цінепокладання та методів прийняття рішень в проектах на основі багатомірних оцінок" за спеціальністю 05.13.22 - Управління проектами та програмами на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65044, г. Одесса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400 - А):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Селіванової Наталі Миколаївни:
Повідомлення поновлено:25 лютого 2015
25 березня 2015 року о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 відбудеться захист дисертації Селіванової Наталі Миколаївни на тему "Управління розвитком інноваційно-активного промислового підприємства на засадах контролінгу" за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Рябової Олени Анатоліївни:
Повідомлення поновлено: 3 лютого 2015
12 березня 2015 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 відбудеться захист дисертації Рябової Олени Анатоліївни на тему "Теплообмінні процеси при локальному перегріві внутрішньої поверхні виробничих приміщень" за спеціальністю 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Яшкіної Оксани Іванівни:
Повідомлення поновлено:10 лютого 2015
10 березня 2015 року о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 відбудеться захист дисертації Яшкіної Оксани Іванівни на тему "Система маркетингових досліджень інновацій машинобудівних підприємств" за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Ромашова Юрія Володимировича:
Повідомлення поновлено:28 січня 2015
05 березня 2015 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 відбудеться захист дисертації Ромашова Юрія Володимировича на тему "Удосконалення теоретичних основ обгрунтування працездатності елементів устаткування теплових і ядерних енергоустановок" за спеціальністю 05.14.14 - Теплові та ядерні енергоустановки на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Якимова Олексія Олександровича:
Повідомлення поновлено: 3 лютого 2015
05 березня 2015 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.02 відбудеться захист дисертації Якимова Олексія Олександровича на тему "Технологічне забезпечення якості поверхневого шару зубів високоточних зубчастих коліс при шліфуванні" за спеціальністю 05.02.08 Технологія машинобудування на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Корнієнко Юлії Володимирівни:
Повідомлення поновлено:26 січня 2015
28 лютого 2015 року о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.052.08 відбудеться захист дисертації Корнієнко Юлії Володимирівни на тему "Математичне моделювання та аналіз плоско-просторовихконструкційних елементів в САПР" за спеціальністю 05.13.12 – Системи автоматизації проектувальних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Ємець Юрія Володимировича:
Повідомлення поновлено:27 січня 2015
28 лютого 2015 року о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.052.08 відбудеться захист дисертації Ємець Юрія Володимировича на тему "Методи ідентифікації на базі мультіфрактальних показників при розпізнаванні завад і текстур" за спеціальністю 05.13.23 - Системи та засоби штучного інтелекту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Бажанової Анастасії Юріївни:
Повідомлення поновлено:26 січня 2015
27 лютого 2015 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.052.08 відбудеться захист дисертації Бажанової Анастасії Юріївни на тему "Моделі та методи аналізу пружно-дисипативних систем в САПР" за спеціальністю 05.13.12 – Системи автоматизації проектувальних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Лазарєвої Діни Василівни :
Повідомлення поновлено:26 січня 2015
27 лютого 2015 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.052.08 відбудеться захист дисертації Лазарєвої Діни Василівни на тему "Математичні моделі та чисельно-аналітичні методи аналізу в САПР складних асиметричних технічних систем." за спеціальністю 05.13.12 – Системи автоматизації проектувальних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Тимощук Марти Павлівни:
Повідомлення поновлено: 2 листопада 2014
17 грудня 2014 року о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 відбудеться захист дисертації Тимощук Марти Павлівни на тему "Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку машинобудівного підприємства на основі поліпшуючих інновацій" за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Уханової Інни Олегівни:
Повідомлення поновлено: 2 листопада 2014
17 грудня 2014 року о 14:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 відбудеться захист дисертації Уханової Інни Олегівни на тему "Розвиток технопаркових структур в системі забезпечення державної інноваційної політики в Україні" за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Борщ Вікторії Ігорівни:
Повідомлення поновлено:28 жовтня 2014
28 листопада 2014 року о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 відбудеться захист дисертації Борщ Вікторії Ігорівни на тему "Формування механізму оцінювання ефективності діяльності управлінського персоналу промислового підприємства" за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (адреса: 65044, г. Одесса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400 - А):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Лук’янова Дмитра Володомировича:
Повідомлення поновлено:21 жовтня 2014
26 листопада 2014 року о 14:00 годині на засіданні вченої ради К 41.052.09 відбудеться захист дисертації Лук'янова Дмитра Володимировича на тему "Моделі і методи управління знаннями в проектах на основі компетентнісного підходу" за спеціальністю 05.13.22 - Управління проектами та програмами на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65044, г. Одесса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400 - А):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Чекулаєвої Олени Дмитрівни:
Повідомлення поновлено:14 жовтня 2014
14 листопада 2014 року о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К41.052.10 відбудеться захист дисертації Чекулаєвої Олени Дмитрівни на тему "Інституційний механізм регулювання інноваційного розвитку будівельної сфери України" за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Кандєєвої Віри Валеріївни:
Повідомлення поновлено:14 жовтня 2014
14 листопада 2014 року о 14:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К41.052.10 відбудеться захист дисертації Кандєєвої Віри Валеріївни на тему "Формування інноваційно-інвестиційної  стратегії промислового підприємства в умовах конкуренції" за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (адреса: 65044, г. Одесса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>
Повідомлення про захист дисертації Глущенко Лариси Дмитрівни:
Повідомлення поновлено:28 вересня 2014
28 жовтня 2014 року о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К41.052.10 відбудеться захист дисертації Глущенко Лариси Дмитрівни на тему "Науково-методичні засади розвитку малих промислових підприємств з технологічними інноваціями" за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (адреса: 65044, г. Одесса, проспект Шевченка, 1):
Далі>>